Veřejná zakázka: VD Jezeří - rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16408
Systémové číslo: P22V00000033
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-001568
Datum zahájení: 11.01.2022
Žádost o účast podat do: 03.02.2022 09:00
Nabídku podat do: 26.04.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Jezeří - rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je kompletní rekonstrukce VD Jezeří. Dojde k rekonstrukci vzdušného a návodního líce, koruny hráze, odběrné věže, bezpečnostního přelivu, erbu, atiky a dočasné úpravě přístupové komunikace. Pro účely navazujících stavebních objektů bude provedeno celoplošné vytěžení sedimentu z retenčního prostoru VD Jezeří a odvoz vytěženého sedimentu, vytěžený náplav bude uložen na pozemku p. č. 813/11, kú. Kundratice u Chomutova (předpokládané množství je cca 3 820 m3).
Transport přes hráz je předpokládán pomocí věžového jeřábu umístěného na vzdušné straně hráze. Na vzdušné straně bude sediment deponován a po přistavení nákladního automobilu bude naložen a odvážen na určený pozemek.
V PD je uvažováno s tím, že věžový jeřáb bude na stavbě pouze po dobu samotného těžení náplavu, kterému budou předcházet přípravné práce – viz objekt SO 08.
Upozorňujeme na možný výskyt svahových vod v závislosti na aktuálních hydrologických podmínkách.
Zaměření množství náplavu bude provedeno fotogrammetricky, tedy výpočtem bodového mračna z kolmých leteckých snímků získaných bezpilotním prostředkem.
Detailněji viz ZD, KD, ND, včetně příloh a PD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 75 902 718 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky