Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jez ve Slapanech - těleso jezu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2022 27.01.2022 09:00
VD Jezeří - rekonstrukce
podlimitní Zadáno 11.01.2022 26.04.2022 09:00
VD Stanovice - DH novostavba
podlimitní Zadáno 07.12.2021 07.01.2022 09:00
VD Jesenice - oprava konstrukce bezpečnostního přelivu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2021 22.12.2021 10:00
MVE Kadaň - generální oprava
podlimitní Zadáno 03.12.2021 14.01.2022 09:00
Geodetické služby 2022 – Rámcová dohoda
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2021 23.11.2021 09:00
Provedení auditu za kalendářní roky 2022, 2023 a 2024 pro Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2021 21.10.2021 09:00
Jáchymovský potok ř. km 5,300 - 5,380 - havarijní stav PB zdi
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2021 17.09.2021 09:00
VD Kryry-předprojektová příprava-oponent
nadlimitní Zadáno 31.08.2021 05.10.2021 09:00
Oprava Mandavy ve Varnsdorfu pod kostelem
podlimitní Zadáno 27.08.2021 30.09.2021 09:00
Rekonstrukce Boberského potoka ve Cvikově, ul. Palackého, II. etapa
podlimitní Zadáno 20.07.2021 19.08.2021 09:00
Bystřice, ř.km 3,845-5,870 (Jankovcova – Bystřanská ul. v TP) - opevnění KP“ – inženýrský průzkum a 3D model
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2021 27.07.2021 10:00
„Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava – Bezručova ulice“- projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2021 30.07.2021 10:00
PD Teplice – rekonstrukce budov VHL a provozního střediska – studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2021 22.07.2021 10:00
„Rekonstrukce Finklova rybníka“ – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2021 22.07.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016