Veřejná zakázka: Rekonstrukce Bystřice v Teplicích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14756
Systémové číslo: P20V00001204
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.11.2020
Nabídku podat do: 06.01.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je rekonstrukce stávajícího profilu zakrytého potoka Bystřice, součástí budou i rekonstrukce zpevněných ploch v zájmovém území a rekonstrukce veřejného osvětlení. Začátek úseku začíná v křižovatce ulic Masarykova třída a Palackého. Konec úseku je před křižovatkou ulic Jankovcova a Palackého. Rekonstrukce zakrytého potoka Bystřice bude provedena dle původních parametrů profilu. Rozměry příčného profilu budou zachovány, tudíž nedojde ke změně jeho kapacity. Pouze v km 0,500 – 0,52401 (úsek mezi ul. Masarykova třída po parcelu p.č. 633/2) dojde nově k úpravě průtočného profilu. V tomto úseku bude průtočný profil zmenšen o tloušťku nových stěn rámového profilu tl. 300 mm. I při této úpravě bude kapacita úseku větší, než je stávající kapacita rámu před tímto úsekem.
Členění projektu:
SO 101 - Komunikace
SO 111 - Chodníky a pruh pro cyklisty
SO 201 - Rekonstrukce potoka
SO 301 - Odvodnění
SO 401 - Rekonstrukce osvětlení Jankovcova – Skupova
SO 402 - Rekonstrukce osvětlení Skupova – Masarykova

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 161 979 972 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky