Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jez Loket dolní - rekonstrukce jezu - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2015 28.05.2015 10:00
OPŠ 06/2013 - Libchavský potok ve Volfarticích
podlimitní Zadáno 06.05.2015 29.05.2015 14:00
OPŠ 06/2013 - Libchavský p. ve Volfarticích (3,500-6,300)
podlimitní Zadáno 06.05.2015 29.05.2015 10:00
Oprava střechy Dvůr jih
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2015 07.05.2015 13:00
Areál závodu Chomutov, ÚDP - rekonstrukce střešní krytiny
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2015 24.04.2015 08:00
Krupský potok, ř. km 1,772-1,951 (Krupka) - oprava opevnění
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2015 07.05.2015 15:00
VD Újezd - rekonstrukce veřejného osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2015 21.04.2015 14:00
Dodatečné dodávky – Modernizace měřící technologie a úprava napájení na významných VD
podlimitní Zadáno 20.04.2015 23.04.2015 13:00
Oprava Boberského potoka ve Svoru v ř. km 7,093 - 7,120 - OPŠ 06/20013
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2015
VD Jesenice - oprava 2ks provozních šoupátkových uzávěrů DN 1400
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2015 30.04.2015 08:00
Jez Rybáře - oprava spárování
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2015
PD Otovice - administrativní budova, výměna stavebních výplní
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2015 21.04.2015 10:00
Dodávka 2 ks kolových traktorbagrů 4x4
podlimitní Zadáno 07.04.2015 23.04.2015 10:00
PKP II, ř. km 0,000-5,200 - oprava betonového pláště
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2015 16.04.2015 11:30
PKP II, ř. km 0,000-5,200 - oprava betonového pláště
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2015 16.04.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016