Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 47 ks počítačů a 16 notebooků
podlimitní Zadáno 11.11.2013 27.11.2013 10:00
MVE EK - rekonstrukce
podlimitní Zadáno 07.10.2013 30.10.2013 10:00
MVE skluz Jirkov - rekonstrukce
podlimitní Zadáno 07.10.2013 30.10.2013 12:00
Dodávka 10 ks osobních vozidel kategorie M1
podlimitní Zadáno 01.08.2013 19.08.2013 10:00
Rozšíření sítě klimatických stanic měřící sítě VHD
podlimitní Zadáno 26.07.2013 16.08.2013 08:30
Rek. Mikulášovického p. (4,710 – 4,835) v Mikulášovicích u čp. 56
podlimitní Zadáno 02.07.2013 19.07.2013 09:00
Jiříkovský potok v Jiříkově, ul. Pražská 369
podlimitní Zadáno 28.06.2013 18.07.2013 09:00
MVE EK
podlimitní Zadáno 21.06.2013 25.07.2013 10:00
Dodávka ICP-OES spektrometru
podlimitní Zadáno 19.06.2013 11.07.2013 10:00
Dodávka 65 ks osobních počítačů a 11 notebooků
podlimitní Zadáno 14.06.2013 02.07.2013 10:00
Kontejnerový nosič s kontejnerem a plošinou s hydraulickým jeřábem
nadlimitní Zadáno 11.06.2013 15.08.2013 10:00
Prohlídky spodních výpustí vodních děl ve správě Povodí Ohře, státní podnik na období 2013 a 2014
podlimitní Zadáno 04.06.2013 01.07.2013 09:00
Oprava Líseckého potoka v Lísce
podlimitní Zadáno 30.05.2013 17.06.2013 09:00
Bobří potok Kravaře - oprava opevnění
podlimitní Zadáno 28.05.2013 14.06.2013 09:30
Rekonstrukce mostního objektu na odpadním korytě pod VD Chřibská
podlimitní Zadáno 27.05.2013 13.06.2013 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016