Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ostružník - oprava zdiva u č.p. 37
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2016 12.09.2016 10:00
ČS Stranná – modernizace ŘS
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2016 06.09.2016 10:00
VD Kadaň - oprava provizorního hrazení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2016 12.09.2016 10:00
VD Horka - osazení obtoku revizního uzávěru DN 800 levé SV
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2016 07.09.2016 10:00
Mrázovský potok - vyčištění koryta a oprava opevnění
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2016 06.09.2016 10:00
Dodávka a implementace zabezpečení IS Povodí Ohře s.p. na vstupu z internetu
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2016 15.08.2016 09:00
Račí potok, Malšovice - rekonstrukce opevnění, výust do Labe
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2016 03.08.2016 09:30
VD Fláje, komora klapek Meziboří - oprava protikorozních nátěrů uzávěrů a potrubí
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2016 09.08.2016 10:00
Černá voda, ř. km 1,562-1,637 (Černý potok) - oprava kamenných zdí
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2016 02.08.2016 11:00
Syčivka, ř. km 1,020-1,250 (Bílina) - oprava opevnění
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2016 28.07.2016 09:00
Libchavský p. (1,620-1,809) v H. Libchavě u čp. 183
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2016 26.07.2016 09:00
VD Všechlapy - oprava návodního líce
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2016 28.07.2016 10:00
PD Cheb - rekonstrukce "garáže a sklady PD Cheb", oprava podlahy "kotelna s uhelnou"
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2016 25.07.2016 10:00
Rekonstrukce zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu v úseku Mostecká - Dolní nábřeží - DSJ
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2016 20.07.2016 09:00
Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - celková rekonstrukce – PD DSP a PD DPS, Jez na Ohři (Kadaň spodní) - rekonstrukce štěrkové propusti - DSJ
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016