Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Jirkov – regulační uzávěry 2 ks
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2021 19.07.2021 10:00
“Jez Žatec” – projektová dokumentace (DSP,DPS)
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2021 10.06.2021 09:00
VD Všechlapy - 3. uzávěr DN 1800 - projektová dokumentace DSJ
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2021 09.06.2021 10:00
Dodávka 3 ks vozidel N1, 4x4 třístranný sklápěč do 3,5 t
podlimitní Zadáno 06.05.2021 10.06.2021 09:00
VD Křímov - rekonstrukce a zkapacitnění odpadního koryta a lmg profilu” – projektová dokumentace (DSJ) a “VD Křímov - 3. provozní uzávěr SV DN 800” - projektová dokumentace (DSJ)
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 21.05.2021 10:00
VD Kryry - předprojektová příprava - generální projektant
nadlimitní Zadáno 12.04.2021 18.05.2021 09:00
Rožanský potok – studie záplavového území Stříbrný potok (IDVT 10101808) – studie záplavového území
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 29.03.2021 09:00
„VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu - pravé pole“
podlimitní Zadáno 11.02.2021 09.06.2021 09:00
Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace – PD
podlimitní Zadáno 07.12.2020 05.01.2021 09:00
VT Blatenský příkop - oprava opevnění a objektů
podlimitní Zadáno 27.11.2020 05.01.2021 09:00
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
nadlimitní Zadáno 05.11.2020 06.01.2021 09:00
Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
podlimitní Zadáno 17.09.2020 22.10.2020 09:00
VD Podhora - vybudování MVE
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2020 22.09.2020 10:00
„Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení při zvýšení neškodného odtoku z VD Nechranice a návrh ochranných protipovodňových opatření v území pod vodním dílem“
podlimitní Zadáno 06.08.2020 01.09.2020 09:00
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích (předběžná tržní konzultace)
nadlimitní Zadávání 03.08.2020
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016