Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodatečné stavební práce - MVE Klášterec - rekonstrukce turbíny
nadlimitní Zadáno 24.06.2016 30.06.2016 11:00
Dodatečné stavební práce-OPŠ 062013 – Kamenice v České Kamenici (21,840 – 22,350)
podlimitní Zadáno 20.06.2016 22.06.2016 08:00
PD Terezín - oprava fasády garáží pro osobní automobily
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2016 01.07.2016 10:00
VT Blatenský potok – rekonstrukce opevnění Horní Blatná
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2016
Radčický potok (Litvínov) – oprava opevnění
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2016
Boberský potok - rekonstrukce PB zdi u čp. 443, k.ú. Cvikov
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2016 09.06.2016 10:00
Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském u čp. 51
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2016 09.06.2016 10:00
VD Újezd - oprava obslužné komunikace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2016 10.06.2016 10:00
Obnova technologie telemetrických stanic VHD
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2016 10.06.2016 12:00
VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu - modelový výzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2016
VD Sedlec - oprava sdruženého objektu
podlimitní Zadáno 18.05.2016 13.06.2016 10:00
Suchá nádrž Šporka - dokumentace EIA
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2016
Dodávka kapalinového chromatografu s trojitým kvadrupólem
nadlimitní Zadáno 07.05.2016 29.06.2016 10:00
Oprava Stříbrného potoka ve Šluknově u č.p. 162
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2016 24.05.2016 10:00
VD Újezd - odvodnění přitěžovací lavice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2016 19.05.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016