Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře
nadlimitní Zadáno 01.04.2020 05.05.2020 09:00
“PVN I - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”- projektová dokumentace DPS a “PVN II - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty” projektová dokumentace DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2020 24.03.2020 09:00
VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu
podlimitní Zadáno 06.03.2020 21.04.2020 09:00
Monitoring vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2020 06.02.2020 00:00
Poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2020 06.02.2020 00:00
VD Nechranice – pěstební péče na vzdušním líci
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2019 03.09.2019 10:00
Provedení auditu za kalendářní roky 2019, 2020 a 2021 pro Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 17.04.2019 09:00
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Ohře, státní podnik, v letech 2019 - 2022
nadlimitní Zadáno 06.09.2018 15.10.2018 10:00
Oprava Mandavy ve Varnsdorfu – Orlická ulice - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2018 04.04.2018 09:30
VD Janov – oprava drenážní chodby
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2017 27.10.2017 09:00
Loučenský p., ř. km 1,670-5,110 (Duchcov) - protipovodňová opatření města Duchcova – PD DSP, PD DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2017
Potápěčské práce VD Křímov a VD Kadaň
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2016 02.11.2016 10:00
Odstranění sedimentu z průtočného profilu Čepelu v obci Kleneč
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2016 24.10.2016 10:00
„Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u atletického stadionu –
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2016 21.10.2016 10:00
MVE Loket - oprava stavidlového uzávěru
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2016 17.10.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016