Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vozidlo kategorie N2, 4x4, třístranný sklápěč s hydraulickou rukou
podlimitní Zadáno 01.02.2023 20.02.2023 09:00
Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř. km 22,991 - 23,474
podlimitní Zadáno 19.01.2023 22.02.2023 09:00
Rekonstrukce Finklova rybníka
podlimitní Zadáno 18.01.2023 07.02.2023 09:00
VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu
podlimitní Zadáno 18.01.2023 07.02.2023 09:00
Jez Loket horní - štěrková propust, instalace drážek provizorního hrazení a děleného stavidla, kamenný zához
podlimitní Zadáno 13.01.2023 03.02.2023 09:00
Libotenická strouha (ř.km 0,066 - 0,464) - zajištění zakrytého profilu- PD (DUSP, DPS)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2023 26.01.2023 10:00
VT Ašský potok - úprava opevnění a migrační zprůchodnění - PD (DSP/DPS)
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2023 26.01.2023 10:00
Geodetické služby 2023 – Rámcová dohoda
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2022 21.12.2022 09:00
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik, v letech 2023-2024
nadlimitní Zadáno 01.11.2022 11.11.2022 09:00
Revitalizace Kamenice v Rabštejnu – projektová dokumentace (DSP, DPS)
podlimitní Zadáno 21.10.2022 21.11.2022 09:00
PD Otovice - sklad pneumatik a garáž – nový střešní plášť
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2022 25.10.2022 09:30
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II., III. a IV. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik, v letech 2023-2024
nadlimitní Zadáno 16.09.2022 19.10.2022 09:00
HC Nechranice - lokální datová síť
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.08.2022 19.08.2022 12:00
VD Jezeří – rekonstrukce - výkon TBD při změně dokončeného VD
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2022 04.08.2022 09:00
Bublavský potok Kraslice - úprava koryta“ – projektová dokumentace (DSP/DPS)
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2022 03.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016