Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vozidlo kategorie N2, 4x4, třístranný sklápěč s hydraulickou rukou
podlimitní Vyhodnoceno 01.02.2023 20.02.2023 09:00
Rámcová dohoda na potápěčské práce pro roky 2023 a 2024
nadlimitní Hodnocení 19.01.2023 28.02.2023 09:00
Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř. km 22,991 - 23,474
podlimitní Hodnocení 19.01.2023 22.02.2023 09:00
Vyvážecí vlek na dřevo s hydraulickou rukou
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2023 02.02.2023 09:00
Rekonstrukce Finklova rybníka
podlimitní Hodnocení 18.01.2023 07.02.2023 09:00
VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu
podlimitní Zadáno 18.01.2023 07.02.2023 09:00
Jez Loket horní - štěrková propust, instalace drážek provizorního hrazení a děleného stavidla, kamenný zához
podlimitní Zadáno 13.01.2023 03.02.2023 09:00
Libotenická strouha (ř.km 0,066 - 0,464) - zajištění zakrytého profilu- PD (DUSP, DPS)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2023 26.01.2023 10:00
VT Ašský potok - úprava opevnění a migrační zprůchodnění - PD (DSP/DPS)
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2023 26.01.2023 10:00
Dodávka 11 ks vozidel kategorie M1 - MT
nadlimitní Zadáno 12.01.2023 25.01.2023 09:00
Multiparametrická datasoda Hydrolab HL7
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2023 24.01.2023 09:00
Virtualizační infrastruktura serverů
podlimitní Zadáno 16.12.2022 05.01.2023 09:00
Geodetické služby 2023 – Rámcová dohoda
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2022 21.12.2022 09:00
VT Ohře-horní KV-likvidace invazních rostlin 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2022 16.12.2022 10:00
VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla
podlimitní Zadáno 28.11.2022 03.01.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016