Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Křímov - oprava povrchu koruny hráze
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Myslivny - oprava potrubí s.v.
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Nechranice, monitoring TBD - rekonstrukce měrných míst
VZ malého rozsahu Zadáno
VDN, štola - oprava dilatačních spár (kabelový a vzdušný kanál)
VZ malého rozsahu Zadáno
VDN, vrátnice - zateplení objektu
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Otvice - výpustný objekt - rekonstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Otvice, výtokový objekt - rekonstrukce + elektropřípojka
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Přísečnice DH č.p. 140 – oprava a rekonstrukce fasády a VD Přísečnice DH č.p. 141 – oprava a rekonstrukce fasády
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Skalka - oprava degradovaných betonů šachet strojovny uzávěrů spodních výpustí
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Stanovice - oprava nátěrů potrubí vodárenského odběru
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Újezd - repase segmentů
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Všechlapy - oprava česlí vtoku
VZ malého rozsahu Zadáno
Vodní nádrž Hlubocká Pila - studie proveditelnosti a investiční záměr
VZ malého rozsahu Zadáno
VT - Jáchymovský potok - štěrková zdrž Jáchymov
VZ malého rozsahu Zadáno
VT - Jáchymovský potok - štěrková zdrž Jáchymov
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016