Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce soc. zařízení - PŘ - budova A ; Výměna dveří v budově A
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce stupně na Chomutovce v Minicích, ř.km 12,980
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce zdí na Svitávce v Mařenicích u čp. 18, 102, 104
VZ malého rozsahu Zadáno
Rek. Radečského p. (0,000 - 0,180) ve Stružnici
VZ malého rozsahu Zadáno
Revitalizace ramene Ploučnice v Žizníkově (41,100 - 41,120)
VZ malého rozsahu Zadáno
RH Přísečnice - oprava zpevněných ploch, VD Přísečnice - oprava zpevněných ploch u vstupu do štoly
VZ malého rozsahu Zadáno
Rozšíření sítě klimatických stanic měřící sítě VHD - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno
Rybí přechod Česká Lípa prádelna, ř.km 35,663
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2013 08:30
Sanace zdiva a oprava střechy garáže PŘ
VZ malého rozsahu Zadáno
Stabilizace koryta VT Chřibská Kamenice v Dolní Chřibské č.p.57 - pan Bartoš
VZ malého rozsahu Zadáno
Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích
VZ malého rozsahu Zadáno
SW pro řízení stavebních projektů
VZ malého rozsahu Zadáno
Syčivka, ř. km 0,480 (Bílina) - hrubé česle
VZ malého rozsahu Zadáno
Syčivka, ř. km 0,760-1,020 (Bílina) - oprava spárování
VZ malého rozsahu Zadáno
ŠP Hradiště - těžení náplavů
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016