Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OPŠ 06/2013 - Valteřický p. ve Valteřicích (3,160-3,230)
VZ malého rozsahu Zadáno
OPŠ 06/2013 - Vilémovský p. ve Vilémově (3,900-4,200)
VZ malého rozsahu Zadáno
OPŠ 08/2010 Oprava Kamenice v České Kamenici - II. a III. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno
Otvický p. – probírka BP
VZ malého rozsahu Zadáno
PD Cheb - vybudování tlakové kanalizace splaškových vod
VZ malého rozsahu Zadáno
PD Otovice, garáže - oprava betonových podlah
VZ malého rozsahu Zadáno
PD Otovice - oprava oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno
PD Otovice, truhlárna - snížení stropu a zateplení
VZ malého rozsahu Zadáno
PD Teplice - oprava povrchů v autodílně
VZ malého rozsahu Zadáno
PKP IV, uklidňovací objekty - odstranění tlumících prvků
VZ malého rozsahu Zadáno
PKP, VN Březenec - těžení sedimentů
VZ malého rozsahu Zadáno
Podvinecký p., probírka BP v úseku Kryry - silnice E48
VZ malého rozsahu Zadáno
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Potápěčské práce
VZ malého rozsahu Zadáno
Potápěčské práce 2014
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016