Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Potápěčské práce 2014 (Terezín)
VZ malého rozsahu Zadáno
PPV (Prunéřov - Pavlov) zatrubněná část PPV – TN / revizní šachty na zatrubněné části PPV - oprava a nátěr
VZ malého rozsahu Zadáno
PPV, ř. km 0,000-18,500 - oprava betonového pláště
VZ malého rozsahu Zadáno
PR- dešťová kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno
Probírka BP Ohře - chaty Hůrky - most Hradiště
VZ malého rozsahu Zadáno
Prohlídky spodních výpustí vodních děl ve správě Povodí Ohře, státní podnik na období 2013
VZ malého rozsahu Zadáno
Prohlídky spodních výpustí vodních děl ve správě Povodí Ohře, státní podnik na období 2014
VZ malého rozsahu Zadáno
PVN II výustní objekt VO II - revize šoupat M 13, M 14
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce Boberského potoka ve Cvikově pod sídlištěm
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul Varnsdorfská u čp. 496/88
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce Liščího potoka v Lipové u čp. 280
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u atletického stadionu - dodatečné práce
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce Oldřichovského potoka v Jelení ulici; ř.km 0,240 - 0,340
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce Rožanského potoka v Království u čp. 34
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce Rožanského potoka v Království u čp. 58 v ř.km. 5,719 - 5,826
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016