Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Horka - oprava revizního uzávěru DN 800 na pravé SV – HAVÁRIE – zaslepení pravé spodní výpusti těsnící čočkou
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Horka - osazení obtokového potrubí DN 100 revizního uzávěru na pravé SV VD Horka - oprava revizního uzávěru DN 800 na pravé SV - HAVÁRIE
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Horka - rekonstrukce svodného drénu v levém zavázání hráze
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Jesenice - oprava potrubí MZP + rekonstrukce 2ks šoupátkových uzávěrů potrubí MZP
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Jezeří - rekonstrukce, projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Jirkov - sanace vodárenského potrubí DN 500
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Kadaň - oprava česlí nátoku do SV
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Kadaň - oprava DH
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Kadaň - oprava rozstřikovacích uzávěrů
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Kadaň - oprava VO (hráz, DH, rozvodna 22 kV), kamerový systém
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Kadaň - oprava zdvihacího mechanismu- HAVÁRIE
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Kadaň - oprava železobetonových konstrukcí
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Kamenička, dopadiště přelivu – LB zeď - havárie
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Kamenička - odvodnění vzdušní paty hráze
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Klášterec,trámce provizorního hrazení - obnova nátěrů
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016