Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VT Svatava - horní, dolní - likvidace invazních rostlin 2024-25
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2023 02.10.2023 13:00
VT Ohře - horní KV – likvidace invazních rostlin 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2023 27.09.2023 13:00
VD Klášterec - opevnění LB na horní vodě
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2023 25.09.2023 09:00
VT Ohře - dolní KV - likvidace invazních rostlin 2024/2025
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2023 20.09.2023 13:00
VD Újezd, segmentové uzávěry – levý a pravý servomotor a převodové skříně
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2023 21.08.2023 10:00
Jez Černý Mlýn ř.km 209,162 - 209,362 - oprava spárování dlažeb v podjezí + úprava ocelového stavidla
podlimitní Zadáno 14.07.2023 03.08.2023 09:00
„Oprava a Rekonstrukce Mikulášovického potoka v Dolních Mikulášovicích v ř. km 1,00 - 2,00“
podlimitní Zadáno 14.07.2023 03.08.2023 09:00
PD Cheb - betonové zpevněné plochy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2023 11.07.2023 09:00
Pracovní plavidlo s přívěsem
podlimitní Zadáno 20.06.2023 12.07.2023 09:00
Neštěmický potok v Neštěmicích - opevnění u č.p. 237
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 03.07.2023 09:00
Studie odtokových poměrů Bystřice a Sviního potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2023 28.06.2023 10:00
Olešnička v k.ú. Huntířov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2023 27.06.2023 10:00
VD Přísečnice – sanace betonových konstrukcí v hrázi
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2023 20.06.2023 09:00
OPŠ 07/21 - Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce
podlimitní Zadáno 24.05.2023 13.06.2023 09:00
VD Skalka - hradící klapka bezpečnostního přelivu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 30.05.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016