Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Očihovecký p., probírka BP v úseku Očihovec - hranice okresu (ř.km 0,900 - 5,500)“
VZ malého rozsahu Zadáno
Ohře - studie záplavového území, úsek Křesín - Louny, aktualizace
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava a rekonstrukce Brtnického potoka v Brtníkách u čp. 192
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava a rekonstrukce Jiříkovského potoka v Jiříkově nad restaurací U Splávku
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava a rekonstrukce Rožanského potoka v Království u čp. 41
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava a rekonstrukce Šluknovského p., Šlkunov v Potoční ul.
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava a rekonstrukce Tiského potoka u č. p. 438
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava a rekonstrukce Vilémovského p. ve Vilémově u č.p. 86
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava Lučního potoka v Dolní Poustevně u čp. 214
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava Mandavy v Dolních Křečanech, Potoční ul. u čp.7
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava Mandavy ve Starých Křečanech u čp. 210
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2013 09:00
Oprava Mandavy v Rumburku, ul. Starokřečanská 11 - OPŠ 062013
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava PB zdi toku Šporka u čp. 94, k.ú. Skalice
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava spodní výpusti VD Finger-Petrohrad
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava střechy provozního objektu VD Chřibská
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016