Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodatečné stavební práce - Revitalizace Svitávky - Božíkov (ř.km 1,600 - 2,400)
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Rybí přechod Hřensko, ř.km 0,030 - 0,130
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Úprava Bělského potoka II v Děčíně, ř.km 0,418-1,418
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - VD Březová- oprava segmentů, repase návodních šoupat, vyhřívání spodních výpustí a výroba těsnících čoček
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodatečné stavební práce -VD Kamenička, odběrná věž - sanace průsaků, výměna technologického zařízení
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce VD Nechranice, přelivný objekt - sanace
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - VT Ašský p. - revitalizace, ř.km 0,000 - 3,930
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - VT Bílý Halštrov - revitalizace, ř. km 0,000 - 3,500
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Zprůchodnění Liboce I., Odstranění migračních bariér v ř.km 0,000 - 8,700
podlimitní Zadáno
Dodávka a implementace aplikace pro Spisovou službu státního podniku Povodí Ohře
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka analyzátoru rtuti
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka licencí pro doménové a souborové servery pro Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka plynového chromatografu s ECD detektorem a autosamplerem
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka přívěsu pro přepravu rypadla
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka serverů telemetrického systému včetně upgrade licencí Telemat XL a nutného update centrál v lokalitách Chomutov, Terezín a Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30  ››