Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
HC Nechranice - oprava střešní krytiny
VZ malého rozsahu Zadáno
Hošnický potok – probírka břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno
Hutná II (sdružené koryto) - těžení naplavenin
VZ malého rozsahu Zadáno
HVT Polava (hm 13/10 - 13/13) - oprava opevnění PB
VZ malého rozsahu Zadáno
Chodovský potok - zprůchodnění 2 stupňů v Chodově
VZ malého rozsahu Zadáno
Chomutovka - probírka břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno
Chomutovka (Vodní ul.) - oprava spárování PB opevnění koryta
VZ malého rozsahu Zadáno
Chuderovský p. (u fotbal. hřiště) - úprava toku
VZ malého rozsahu Zadáno
Jez Černý p. - oprava konstrukcí
VZ malého rozsahu Zadáno
Jez Radošov - oprava segmentového uzávěru a prodloužení Gallova řetězu
VZ malého rozsahu Zadáno
JEZ RYBÁŘE - oprava nátěrů ocelových konstrukcí a Gallových řetězů
VZ malého rozsahu Zadáno
Jílovský potok - oprava nábřežního zdiva u pozemku st.p.č. 436/1 v k.ú. Horní Oldřichov (havárie)
VZ malého rozsahu Zadáno
Jílovský potok v Děčíně - odtěžení náplavu II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno
Jílovský potok v Děčíně - odtěžení náplavu u nádraží
VZ malého rozsahu Zadáno
Jílovský potok v Děčíně - oprava poškozené paty LB zdi a stabilizace dna pod Kovočasem
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30  ››