Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MVE Loket - oprava stavidlového uzávěru
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2016 17.10.2016 10:00
VD Janov - oprava ocelového zábradlí
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2016 10.10.2016 10:00
ČS Stranná - oprava frekvenčních měničů
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2016
Dodávka terénních automobilů (DNS)
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016
3. DNS - NÁKUP ICT PROSTŘEDKŮ - 3. KOLO
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016
Dodávka mikrovlnného rozkladného zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016 20.09.2016 10:00
PPV RO Hačka - sociální zázemí
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2016 19.09.2016 10:00
Oprava a rekonstrukce spodních výpustí VN Markvartice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2016 25.08.2016 10:00
Ostružník - oprava zdiva u č.p. 37
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2016 12.09.2016 10:00
ČS Stranná – modernizace ŘS
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2016 06.09.2016 10:00
VD Kadaň - oprava provizorního hrazení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2016 12.09.2016 10:00
VD Horka - osazení obtoku revizního uzávěru DN 800 levé SV
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2016 07.09.2016 10:00
Mrázovský potok - vyčištění koryta a oprava opevnění
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2016 06.09.2016 10:00
Dodávka a implementace zabezpečení IS Povodí Ohře s.p. na vstupu z internetu
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2016 15.08.2016 09:00
Račí potok, Malšovice - rekonstrukce opevnění, výust do Labe
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2016 03.08.2016 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016