Veřejná zakázka: VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13821
Systémové číslo: P20V00000271
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.03.2020
Nabídku podat do: 21.04.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem akce je oprava zakrytého profilu Jáchymovského potoka v intravilánu města Jáchymov. Délka opravovaného úseku cca 2,5 km.

Bude provedena oprava a výměna železobetonového zakrytí, oprava trámového stropu, doplnění kamenné dlažby ve dně a doplnění chybějícího zdiva ve stěnách.
Celý úsek oprav je členěn na stavební objekty dle typu stropní konstrukce. V jižní části stavby je zastropení provedeno trámovým stropem. Konstrukce trámového stropu je různá v celém úseku. Trámový strop je tvořen dvěma způsoby. Pro zastropení jsou použity betonové prefabrikáty, nebo monolitický strop. V úseku oprav je na čtyřech místech profil Jáchymovského potoka otevřený. V otevřených profilech budou očištěny nábřežní zdi tlakovou vodou a budou odstraněny náplavy ze dna.

Stavba je členěna na:
· SO 01 – Trámový strop
· SO 02 – Benešovy rámy
· SO 03 – Klenbový strop
· SO 04 – Železobetonový strop (oprava – pod náměstím)
· SO 05 – Železobetonový strop (výměna – jižní část náměstí)
· SO 06 – Železobetonový strop (oprava – severní část náměstí)
· SO 07 – Železobetonový strop (oprava – u kostela)
· SO 08 – Železobetonový strop (výměna / oprava – nad kostelem)

Povinné dílčí plnění:
Zakázku je nutné vzhledem ke koordinaci s jinými akcemi města Jáchymov realizovat v konkrétních úsecích následovně (vše v k.ú. Jáchymov):
1) Realizace v r.2020 pouze:
- první část SO 05, úsek přibližně od úrovně st.p.č. 385/1 (č.p.267) – st.p.č.49 (cca 145 m), tedy pouze část SO05 v místě, kde nedochází ke kolizi s dokončeným dotačním projektem města z důvodu udržitelnosti.
- SO 08 v úseku s projektovanou výměnou stropní konstrukce (cca 200 m), tj. v úseku ř.km 2,172-2,372).
2) Realizace v r.2021:
Libovolné úseky stavebních objektů s dosažením plnění v hodnotě min. 50% z celkové ceny díla.
3) Realizace v r.2022
Libovolné úseky stavebních objektů – dokončení celé zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 37 702 314 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky