Veřejná zakázka: Rekonstrukce Finklova rybníka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17726
Systémové číslo: P23V00000073
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.01.2023
Nabídku podat do: 07.02.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce Finklova rybníka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je rekonstrukce stávajícího vodního díla Finklova rybníka. Jedná se o odstranění stávajícího hrazeného bezpečnostního přelivu a vybudování nového pevného betonového nehrazeného bezpečnostního přelivu. Přelivná hrana bude provedena z kamenořezů, vnější líc stěny, zdi a desky dna budou obloženy kamenným zdivem/dlažbou. Dále bude provedena demolice stávající konstrukce vývaru pod vyústěním spodní výpusti, odstraněna gabionová zeď vybudovaná na konci potrubí. Stávající výpustné potrubí bude prodlouženo z důvodu vyrovnání vzdušného svahu a následně bude provedeno nové výtokové čelo zatrubnění a nová konstrukce vývaru, dosypání a vyrovnání vzdušního svahu hráze a provedení sanace stávajících sklepů (vyklizení sklepů, následné vyplnění prostorů neaktivovaným popílkem), zrušení stávajícího odběrného objektu pro závlahy, vybudování levého a pravého patního drénu, rekonstrukce dna a stěn vedlejšího bezpečnostního přelivu, dotěsnění návodní hrany koruny hráze (včetně možné překládky vedení veřejného osvětlení), očištění návodního svahu od vegetace a doplnění kamenného opevnění návodní strany hráze. Součástí díla je i odstranění (vytržení) 59 pařezů. Provedení náhradní výsadby v podhrází, která bude tvořit dubovou alej v podhrází na pozemku p.č. 1112. Vysazeny budou kvalitní sadařské výpěstky průměru kmene 12-14 cm ve výšce 1,3 m, včetně následné 3 leté péče o tuto výsadbu. Detailněji viz ZD, včetně příloh.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 696 266 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky