Veřejná zakázka: Libotenická strouha (ř.km 0,066 - 0,464) - zajištění zakrytého profilu- PD (DUSP, DPS)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17709
Systémové číslo: P23V00000056
Datum zahájení: 13.01.2023
Nabídku podat do: 26.01.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Libotenická strouha (ř.km 0,066 - 0,464) - zajištění zakrytého profilu- PD (DUSP, DPS)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla bude zajištění projektových dokumentací (DUSP, DPS).
1) DUSP pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle vyhlášky 499/2006 Sb., včetně geodetického zaměření a dokladové části. Součástí bude inženýrská činnost vedoucí k získání stavebního povolení a územního rozhodnutí včetně podkladů pro majetkoprávní vypořádání pozemků.
2) DPS pro provádění stavby, včetně vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby včetně soupisu prací.

Předmětem zakázky je zpracování PD na zajištění krytého profilu Libotenické strouhy v ř.km 0,066 – 0,464. Vstup do této části tvoří betonové zdi s překladem v ř. km 0,066-0,071. Vstup do profilu je možný pouze na začátku a konci úpravy. Staveniště bude zřízeno na začátku krytého profilu na pozemku povodí Labe.s.p..
Stav KP je zhodnocený ve Stavebně technickém průzkumu a Rozvaze. Řešení jednotlivých úseků KP je uvedené v příloze č. 1.
Součástí PD bude také zhodnocení stavu dna a návrh řešení poruch.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 282 666 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky