Veřejná zakázka: VD Skalka - nožová šoupátka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 19271
Systémové číslo: P24V00000476
Datum zahájení: 10.05.2024
Nabídku podat do: 27.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Skalka - nožová šoupátka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny dvou návodních provozních uzávěrů - nožových šoupátek DN 1200 na VD Skalka. Stávající návodní provozní uzávěry nejsou konstruována pro zavírání do průtoku, nové návodní provozní uzávěry musí umožňovat hrazení do průtoku. Z prostorových důvodů požadujeme použití otočné hradící desky ovládané hydraulickým agregátem.
Během demontáže stávajících a montáže nových návodních provozních uzávěrů bude nutné vhodným způsobem převádět průsakovou vodu z prostoru před spodní výpustí do prostoru tlumící komory. Během realizace musí vždy zůstat jedna SV funkční.
Návrh nových návodních provozních uzávěrů musí respektovat ČSN 75 2340 Navrhování přehrad – Hlavní parametry a vybavení, která navazuje na vyhlášku č. 590/2002 Sb. a č. 367/2005 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
Kapacita spodních výpustí je dána výpočtem se zahrnutím ztrátových činitelů nového uzávěru a montážní vložky. Návrh nových návodních provozních uzávěrů musí obsahovat typ uzávěru, se kterým dodavatel uvažuje a kapacita spodní výpusti s novým uzávěrem musí být přepočítána.
Návodní provozní uzávěry musí mít napouštěcí polohu nebo způsob napouštění prostoru mezi uzávěry, např. obtokem.

Detailněji viz zadávací dokumentace, včetně příloh.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy