Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření sítě klimatických stanic měřící sítě VHD
podlimitní Zadáno 26.07.2013 16.08.2013 08:30
Rek. Mikulášovického p. (4,710 – 4,835) v Mikulášovicích u čp. 56
podlimitní Zadáno 02.07.2013 19.07.2013 09:00
Jiříkovský potok v Jiříkově, ul. Pražská 369
podlimitní Zadáno 28.06.2013 18.07.2013 09:00
MVE EK
podlimitní Zadáno 21.06.2013 25.07.2013 10:00
Dodávka ICP-OES spektrometru
podlimitní Zadáno 19.06.2013 11.07.2013 10:00
Dodávka 65 ks osobních počítačů a 11 notebooků
podlimitní Zadáno 14.06.2013 02.07.2013 10:00
Kontejnerový nosič s kontejnerem a plošinou s hydraulickým jeřábem
nadlimitní Zadáno 11.06.2013 15.08.2013 10:00
Prohlídky spodních výpustí vodních děl ve správě Povodí Ohře, státní podnik na období 2013 a 2014
podlimitní Zadáno 04.06.2013 01.07.2013 09:00
Oprava Líseckého potoka v Lísce
podlimitní Zadáno 30.05.2013 17.06.2013 09:00
Bobří potok Kravaře - oprava opevnění
podlimitní Zadáno 28.05.2013 14.06.2013 09:30
Rekonstrukce mostního objektu na odpadním korytě pod VD Chřibská
podlimitní Zadáno 27.05.2013 13.06.2013 09:30
Rekonstrukce LB a PB Libchavského potoka u čp. 110 v H. Libchavě
podlimitní Zadáno 17.05.2013 05.06.2013 09:00
Rekonstrukce a oprava opevnění Boberského potoka ve Cvikově, ul. Nábřežní
podlimitní Zadáno 16.05.2013 04.06.2013 09:00
Rekonstrukce Jílovského p. (0,715 - 0,825) v Děčíně u pošty
podlimitní Zadáno 15.05.2013 03.06.2013 09:00
VD Kamenička, odběrná věž - sanace průsaků, výměna technologického zařízení
podlimitní Zadáno 14.05.2013 03.06.2013 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016