Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Janov, kobka spodních výpustí - rekonstrukce nosného systému česlí
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2012
Revitalizace Svitávky - Božíkov (ř.km. 1,600-2,400)
podlimitní Zadáno 31.08.2012 04.10.2012 00:00
VD Březová-opr.segmentu a nátěry; VD Březová - vyhřívání spodních výpustí; VD Březová - repase 2 ks návodních šoupat pravé a střední s.v. DN 1500
podlimitní Zadáno 31.08.2012 04.10.2012 10:00
HC Nechranice, TG1 a TG 2 – vzduchotechnika technologie
podlimitní Zadáno 22.08.2012 10.09.2012 00:00
Dodatečné stavební práce - Protipovodňová opatření obce Královské Poříčí
podlimitní Zadáno 01.08.2012 18.07.2012 00:00
Kolový traktor
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2012 25.07.2012 00:00
VD Podhora - rekonstrukce šoupátkových uzávěrů SV ( 2 ks) a vodárenských odběrů ( 2 ks), VD Podhora - oprava věžového objektu, chodby spodních výpustí a šachty vzdušných uzávěrů;
VZ malého rozsahu Zadáno 06.07.2012 12.07.2012 11:30
OPŠ 08/2010 - Rekonstrukce Šenovského potoka v Kamenickém Šenově
podlimitní Zadáno 22.05.2012 11.06.2012 00:00
GEODETICKÉ SLUŽBY - RÁMCOVÁ SMLOUVA
podlimitní Zadáno 03.01.2012 22.01.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016