Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava Sviny

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000566
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1003
Systémové číslo: P14V00001003
Evidenční číslo zadavatele: 162807/2011-MZE-130721
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60065477
Počátek běhu lhůt: 20.09.2011
Nabídku podat do: 14.11.2011 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava Sviny
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je dílo s názvem „Komplexní pozemková úprava Sviny“ (dále jen KPÚ) spočívající ve vypracování návrhů KPÚ Sviny a KPÚ Kundratice, změně katastrální hranice mezi oběma katastry včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zvýšení ekologické stability krajiny.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Tábor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky