Veřejná zakázka: Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků - část B

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 10499
Systémové číslo VZ: P18V00000314
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků
Datum zahájení: 05.03.2018
Nabídku podat do: 21.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků - část B
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Osobní ochranné pracovní prostředky pro práci v lese

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je obstarání všech dodávek a služeb blíže specifikovaných v Obchodních podmínkách zadavatele v podobě závazného návrhu rámcové smlouvy (dále jen „smlouva“), který tvoří přílohu č. 2b výzvy.

Na základě smlouvy uzavřené za účelem splnění veřejné zakázky mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem bude vybraný dodavatel zajišťovat na základě dílčích objednávek zadavatele a v závislosti na jeho potřebách průběžné dodávky ochranných pracovních prostředků včetně provedení dodatečných úprav zboží nad rámec specifikace ochranných pracovních prostředků uvedené v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky.
Podrobné členění jednotlivých ochranných pracovních prostředků, parametry jednotlivých položek, předpokládaná spotřeba jsou uvedeny v příloze č. 4b výzvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 674 400 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy