Veřejná zakázka: Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11159
Systémové číslo: P18V00000974
Evidenční číslo zadavatele: 1122
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-023543
Datum zahájení: 13.07.2018
Nabídku podat do: 22.08.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik v platném znění.
Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován včetně technických podmínek v přílohách zadávací dokumentace a ostatních částech zadávacích podmínek a zahrnuje zejména:
• Přípravné práce plánu dílčího povodí podle § 5, 8 - 15 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik,
• Zpřístupnění výsledků přípravných prací pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti podle § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik,
• Návrh plánu dílčího povodí podle příslušných právních předpisů a na základě výsledků přípravných prací včetně návrhu opatření podle § 17 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik v platném znění,
• Návrh opatření pro zvládání povodňových rizik pro jednotlivé oblasti s významným povodňovým rizikem podle § 18 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik v platném znění a příprava podkladů pro Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem,
• Zpřístupnění návrhu plánu dílčího povodí pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti podle § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik v platném znění,
• Zpracování plánu dílčího povodí podle vyhodnocení připomínek s úpravou podle schváleného příslušného národního plánu povodí a schváleného příslušného plánu pro zvládání povodňových rizik podle § 20 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik v platném znění.

Další informace k předmětu veřejné zakázky a jeho rozsahu jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49
702 00 Ostrava

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky