Veřejná zakázka: Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku - stavební část

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11337
Systémové číslo: P18V00001152
Evidenční číslo zadavatele: 229160029
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-027891
Datum zahájení: 17.08.2018
Nabídku podat do: 12.11.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku - stavební část
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku - stavební část“ je realizace protipovodňových úprav koryta toku Třebovka v ř. km 12,151 – 23,788 spočívající ve výstavbě souboru liniových opatření, která mají zvýšit kapacitu koryta. Toho bude dosaženo úpravou a opevněním koryta toku, dále také výstavbou zemních hrází a železobetonových ochranných zdí včetně prvků mobilního hrazení. Součástí akce jsou vynucené přeložky inženýrských sítí (RWE, ČD TELEMATIKA, vodovod apod.), zkapacitnění mostních objektů a lávek, opatření na kanalizačních stokách a opatření na vodohospodářských objektech (demolice pevných jezů). Nekapacitní objekty budou nahrazeny novými s větším průtočným profilem.
Prohlídka místa budoucího plnění se koná dne 30.08.2018 od 10:00 hodin. Sraz zájemců je v 10:00 hodin u Obecního úřadu Třebovice, 561 24 Třebovice 238.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 406 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky