Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Roučkovice + rekonstrukce přídělů

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000664
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1153
Systémové číslo: P14V00001153
Evidenční číslo zadavatele: 151/2003
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.11.2011
Nabídku podat do: 23.01.2012 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Roučkovice + rekonstrukce přídělů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (s identifikací a rekonstrukcí přídělů) v k.ú. Roučkovice v rozsahu 662 ha, který bude podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu poz. úprav; geodetické práce (v třídě přesnosti pro obnovu katastru nemovitostí dle vyhl. č. 26/2007 Sb.); vyhotovení DKM, včetně dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí. Blíže viz zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 530 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Pelhřimov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy