Veřejná zakázka: Monitoring biodiverzity - Ošetřování travních porostů, Zatravňování orné půdy, Biopásy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12297
Systémové číslo: P19V00000342
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.03.2019
Nabídku podat do: 29.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Monitoring biodiverzity - Ošetřování travních porostů, Zatravňování orné půdy, Biopásy
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení monitoringu biodiverzity ptáků, zajíců, vybraných skupin bezobratlých živočichů a vegetace na lokalitách s podopatřeními „Ošetřování travních porostů“, „Zatravňování orné půdy“ a „Biopásy“ realizovaných v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020. Výběr ploch, monitoring a zpracování dat z terénu budou realizovány dle již předem zpracované metodiky založené na vědecké bázi vycházející z principu párového porovnávání zkoumaných ploch.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor environmentálních podpor PRV
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy