Veřejná zakázka: Rekonstrukce prostor údržby v budově NZM Praha

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13200
Systémové číslo: P19V00001242
Evidenční číslo zadavatele: 75 - p - 2019; NZM/2019/1365
Datum zahájení: 30.09.2019
Nabídku podat do: 18.10.2019 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce prostor údržby v budově NZM Praha
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) je v rekonstrukce prostor údržby umístěné v 1. PP východní budovy NZM, pobočka Praha, na adrese Kostelní 44/1300, Praha 7 – Holešovice.
V rámci stavebních úprav bude vybourána polopříčka, otlučen obklad, demontováno zaslepené připojovací potrubí zaústěné do stoupačky kanalizace cca 300 a 200 mm nad podlahou, demontovány stávající zařizovací předměty a sejmuto PVC na podlaze. Nově budou provedeny podlahové samonivelační stěrky, vnitřní omítky, obklady stěn, osazeny nové dveře, úpravy povrchů, malby apod.
V prostoru údržby bude rekonstruováno i sociální zařízení, instalovány nové zařizovací předměty vč. zabezpečení proti vzduté vodě z kanalizace pomocí zpětných klapek. Součástí rekonstrukce je provedení nové elektroinstalace silnoproudu, včetně nových přívodů z rozvaděče. Zároveň bude provedena demontáž rušené nefunkční elektroinstalace, včetně osvětlení, zásuvek a ostatních prvků v rekonstruovaném prostoru.
Popis předmětu veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci zpracované firmou Ing. Karel Sehyl - ARCH TECH, K Noskovně 148, 164 Praha 6 – Nebušice, IČ: 159 39 006, která je v Příloze č. 1 výzvy.

Kód a název komodity v číselníku NIPEZ: 45453100-8 Renovační stavební práce

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
 • IČO: 75075741
 • Poštovní adresa:
  Kostelní 1300/44
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky je možno podávat poštou nebo osobně na místě pro předávání nabídek, a to do podatelny (sekretariát generálního ředitele) Národního zemědělského muzea s. p. o., na adrese Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice, v pracovní dny pondělí až čtvrtek od 9:00 do 11:30 hod a od 12:00 do 15:00 hodin a v pátek od 9:00 do 11:30 hod a od 12:00 do 14:00 hodin, nejpozději však do konce lhůty pro podávání nabídek.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky