Veřejná zakázka: Úpa, Trutnov, oprava LB

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14137
Systémové číslo: P20V00000585
Evidenční číslo zadavatele: 119160012, 119170006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-030661
Datum zahájení: 22.05.2020
Nabídku podat do: 18.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úpa, Trutnov, oprava LB
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby "Úpa, Trutnov, oprava LB", která se skládá ze 2 opravných akcí.
V rámci realizace akce "Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,250 – 49,505" je navržena oprava opevnění mezi Novým mostem v ř. km 49,250 a opraveným opevněním v ř. km 49,505 na levém břehu. Bude vybudována betonová zídka obložená řádkovým zdivem délky 262 m, šířky 0,8 m a výšky 1,0 – 1,5 m. Nad zídkou bude svah opevněn na svahovou délku 3,0 m kamennou dlažbou tl. 0,3 m do betonového lože tl. 0,2 m a podkladní vrstvy ze štěrkopísku tl. 0,1 m. Nad dlažbou do betonu bude dlažba uložena pouze do štěrkopískového lože tl. 0,15 m. Bude pokáceno 2 ks stromů a odstraněno 153 m2 křovin.
V rámci realizace akce "Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 – 50,050" bude vybudována betonová zídka obložená řádkovým zdivem délky 192 m, šířky 0,8 m a výšky 1,0 m. Nad zídkou bude svah opevněn na svahovou délku 3,0 m kamennou dlažbou tl. 0,3 m do betonového lože tl. 0,2 m a podkladní vrstvy ze štěrkopísku tl. 0,1 m. Nad dlažbou do betonu bude dlažba uložena pouze do štěrkopískového lože tl. 0,15 m. Svahová délka bude 2,5 m. Bude pokáceno 137 ks stromů a odstraněno 570 m2 křovin.
Součástí VZ bude i náhradní výsadba břehového porostu a 5-ti letá následná péče o vysazené dřeviny.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 759 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky