Veřejná zakázka: VD Jahodnice, obnova vodního díla

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14268
Systémové číslo: P20V00000716
Evidenční číslo zadavatele: 119170023, 219130010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-021350
Datum zahájení: 23.06.2020
Nabídku podat do: 13.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Jahodnice, obnova vodního díla
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „VD Jahodnice, obnova vodního díla“ je realizace stavebních prací na zakázce „VD Jahodnice, obnova vodního díla“, která se skládá ze dvou akcí: z opravné „VD Jahodnice, odstranění nánosů“ a rekonstrukční „VD Jahodnice, zvýšení retenční fce rekonstrukcí tělesa hráze a spodních výpustí“.
Opravná akce bude řešit odtěžení sedimentu ze zátopy nádrže v množství cca 34 tis. m3 včetně likvidace sedimentu v souladu s výsledky rozborů a platnou legislativou.
Rekonstrukce spočívá v realizaci rekonstrukce objektů vodního díla Jahodnice za účelem zvýšení retenční kapacity nádrže. Jedná se o rekonstrukci objektu stálého průtoku, rekonstrukci spodních výpustí, rekonstrukci drenážního systému hráze, rekonstrukci opevnění návodního svahu nádrže, rekonstrukci bezpečnostního přelivu, rekonstrukci kbelu a doplnění zařízení pro pozorování a měření.
Realizace bude probíhat po dobu schválené mimořádné manipulace v nádrži, spočívající v úplném vypuštění vodní nádrže Jahodnice.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Prohlídka místa budoucího plnění se koná dne 03.07.2020 od 10:00 hodin. Místo srazu se nachází na hrázi VD Jahodnice (https://mapy.cz/s/kunuruvoja). Místo je dostupné po polní cestě, která odbočuje ze silnice III/28414 přibližně 1 km od obce Stav.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 42 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy