Veřejná zakázka: Část B veřejné zakázky – Nebezpečný odpad - Státní veterinární ústav Jihlava, Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 14364
Jedná se o část veřejné zakázky: Svoz a odstranění nebezpečného a komunálního odpadu pro SVÚ Jihlava (pracoviště Jihlava a pracoviště České Budějovice)

Název a popis předmětu

  • Název: Část B veřejné zakázky – Nebezpečný odpad - Státní veterinární ústav Jihlava, Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava

Stručný popis předmětu:
Odvoz a bezpečné odstranění nebezpečného odpadu v lokalitě Rantířovská 93/20, 586 01 Jihlava, po dobu 3 let od zveřejnění uzavřené smlouvy v Registru smluv.


Předpokládaná hodnota

  • 1 446 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • České Budějovice
  • Jihlava

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky