Veřejná zakázka: Rybný potok v Krásném Lese - těžení sedimentů a oprava spárování dvou ŠP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14545
Systémové číslo: P20V00000993
Datum zahájení: 11.09.2020
Nabídku podat do: 25.09.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rybný potok v Krásném Lese - těžení sedimentů a oprava spárování dvou ŠP
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci stavby bude provedena těžba prostorů dvou štěrkových přehrážek, oprava spárování těchto těles a následně stabilizace prostorů pod dopadišti. Přesný objem náplavu bude doložen zhotovitelem na základě geodetického zaměření. Na základě vydané výjimky ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., lze akci realizovat od srpna do listopadu daného roku, tzn. mimo období rozmnožování a zimování druhu z důvodu výskytu zvláště chráněného druhu živočicha – ještěrky živorodé.
Detailně viz výzva k podání nabídky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 582 933 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy