Veřejná zakázka: Pořízení fotografií a videí projektů podpořených z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14770
Systémové číslo: P20V00001218
Datum zahájení: 21.12.2020
Nabídku podat do: 18.01.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení fotografií a videí projektů podpořených z Programu rozvoje venkova 2014–2020
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku v rámci Celostátní sítě pro venkov, která spočívá v zajištění jednoho nebo obou plnění veřejné zakázky, která se uskuteční v průběhu let 2020 a 2021. Jedná se o zajištění služeb pro propagaci projektů PRV směrem k široké veřejnosti. Získané materiály budou použity pro přípravu prezentační brožury úspěšných projektů PRV, sdílení příkladů z praxe ostatním evropským zemím, přípravu informačních materiálů o CSV, a dále jako fotografie a videa na sociální sítě MZE. Konkrétně se jedná o dvě dílčí plnění
1. Fotografie 100 projektů PRV
2. 10 krátkých cca 2 minutových videí z projektů PRV na sociální sítě MZE
Výsledné fotografie a videa budou použity pro propagaci příkladů dobré praxe PRV směrem k široké veřejnosti. Cílem je zajistit fotografie a video materiály o projektech PRV pro zdůraznění úspěchu PRV (použitelné i jako podklady pro web eAGRI a sociální sítě MZE).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor Řídící orgán PRV
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy