Veřejná zakázka: Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace – PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14881
Systémové číslo: P20V00001329
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.12.2020
Nabídku podat do: 05.01.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace – PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSJ) včetně geodetického zaměření, dokladové části, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.

Projektová dokumentace se bude týkat akce: “Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace“.

1/ Projektová dokumentace (PD) pro odstranění stávajících konstrukcí přeložky Bíliny po Ervěnickém koridoru a jejich nahrazení prostým otevřeným meandrujícím korytem vodního toku (VT) v omezeném a stísněném prostoru pláně výsypky místně v prostorové kolizi se stávajícími potrubími EK i nouzovým korytem.
2/ PD cyklotrasy podél revitalizovaného toku. Cyklotrasa bude sloužit jako obslužná komunikace pro správce vodního toku.
3/ PD rekonstrukce stávající mostní konstrukce.
4/ Návrhu převodu vody po dobu stavby (je potřeba počítat s dočasným, prostorově se měnícím převáděním vody v průběhu výstavby), včetně zpracování prozatímního manipulačního řádu pro dobu výstavby.
5/ Havarijního plánu stavby a povodňového plánu stavby.
6/ PD dopravně inženýrského opatření (DIO) a jeho schválení policií ČR.
7/ Průzkumy, které jsou nutné k řádnému provedení díla (stavebně technický průzkum, doplnění inženýrsko-geologického průzkumu, atd.)
Součástí plnění díla je také inženýrská činnost, která povede k zajištění dokladové části.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 139 441 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky