Veřejná zakázka: Chlumecký p. (Chlumec) - opevnění koryta VT – havárie a Oprava a statické zajištění krajnice vozovky v Chlumci, ul. Krušnohorská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14927
Systémové číslo: P20V00001375
Datum zahájení: 22.12.2020
Nabídku podat do: 20.01.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chlumecký p. (Chlumec) - opevnění koryta VT – havárie a Oprava a statické zajištění krajnice vozovky v Chlumci, ul. Krušnohorská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Chlumecký p. (Chlumec) - opevnění koryta VT – havárie
Opravy se týkají opevnění stávajícího koryta. Počátek úseku je ve vodním toku na hranici pozemků p.č.646 a 647 v ř.km 0,932, konec úseku je v povodní hraně propustku v ř.km 0,982. Stávající opevnění je provedeno nábřežními zdmi z neupraveného kamene na cementovou maltu s rozličnými vysprávkami. Na nábřežním zdivu je na pravém břehu v ř.km 0,957-0,982 provedena nadezdívka (a brána) z betonových plotových tvárnic.
V rámci opravy bude provedeno odstranění poškozeného stávajícího opevnění břehů a dna a jeho nahrazení opevněným novým a oprava spárování pravobřežní zdi v ř.km 0,968-0,982 (od mostu k č.p.90 po propust pod silnicí).
Součástí stavby je rovněž odvodnění přilehlé místní komunikace na levém břehu (od mostu k č.p.90 po propust pod silnicí), případné úpravy STI, náhrada můstku k čp.96 lávkou a vegetační úpravy (kácení a náhradní výsadba).
Stavba vyvolává související investice, potenciální úpravy STI, novou lávku a je třeba ji koordinovat s níže ležícím zajištěním komunikace na levém břehu potoka (od ř.km 0,932 směrem po toku vody) zajišťovaném městem.
Stavební objekty:
SO 01 Oprava opevnění-část 1
SO 01.1 Oprava opevnění břehů
SO 01.2 Oprava opevnění dna
SO 02 Oprava opevnění-část 2
SO 02.1 Oprava opevnění břehů
SO 02.2 Oprava opevnění dna
SO 03 Odvodnění komunikace, zábradlí
SO 04 Objekty
SO 05 Vegetační úpravy
SO 05.1 Kácení
SO 05.2 Náhradní výsadba

Oprava a statické zajištění krajnice vozovky v Chlumci, ul. Krušnohorská
Jedná se o opravu a statické zajištění stávající dokončené stavby – krajnice vozovky nad svahem. Pata opevnění svahu z čedičových balvanů je podemílána Chlumeckým potokem a opevnění poklesává a dochází k porušování (poklesávání) krajnice vozovky. Pokles má za následek prosedání základu silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí, posuny a pohyby v konstrukčních vrstvách krajnice vozovky a trhání asfaltového krytu vozovky. Zároveň je latentně ohroženo vedení inženýrských sítí v tělese komunikace, zejména NTL plynovod ocel DN 150. Dotčenou komunikací je místní obslužná komunikace v Chlumci, ulice Krušnohorská.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 014 603 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy