Veřejná zakázka: Ostravice, Paskov, rekonstrukce LB hráze, km 15,400 – 16,755

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 15291
Systémové číslo: P21V00000359
Evidenční číslo zadavatele: 1331
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.04.2021
Nabídku podat do: 28.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ostravice, Paskov, rekonstrukce LB hráze, km 15,400 – 16,755
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky „Ostravice, Paskov, rekonstrukce LB hráze, km 15,400-16,755“ je provedení stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby „Ostravice, Paskov, rekonstrukce LB hráze, km 15,400-16,755“, kterou vypracovala společnost Lesprojekt Krnov s.r.o. v 12/2020 (příloha č. 1 ZD).
Předmětem stavby je rekonstrukce ochranné hráze na levém břehu vodního toku Ostravice v km 15,400-16,755. Účelem ochranné hráze je zajištění ochrany zástavby města Paskov před povodněmi do úrovně odpovídající návrhovému průtoku Qn = 703 m3/s s bezpečnostním převýšením. Stávající ochranná hráz bude zvýšena hutněným násypem ze zeminy na požadovanou úroveň. Koruna hráze bude zpevněná hutněnou vrstvou štěrku a kameniva pro pojezd při provozu a údržbě vodního díla. Koruna hráze bude přístupná v místě 4 vybudovaných sjezdů se zpevněním, v místě křížení sjezdů s podzemním vedením plynovodu bude zpevnění provedeno betonovými panely. Stávající obslužná komunikace, která vede podél stávající hráze, bude v dotčené části délky 326 m přeložena a zpevněna drceným kamenivem. Součástí provedení stavebních prací je příprava území pro stavbu (kácení, odstranění pařezů, skrývka zeminy,...), zajištění zařízení staveniště a vedlejší a ostatní náklady spojené s prováděním stavby.

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy