Veřejná zakázka: Rekonstrukce Boberského potoka ve Cvikově, ul. Palackého, II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 15750
Systémové číslo: P21V00000818
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-026259
Datum zahájení: 20.07.2021
Nabídku podat do: 19.08.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce Boberského potoka ve Cvikově, ul. Palackého, II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je obnova původního opevnění toku. Stávající zdi jsou značně poškozené, nestabilní, pomístně úplně zborcené – dochází k ohrožení přilehlých objektů a místní komunikace. V některých úsecích došlo k zahloubení dna a podemletí stávající opěrné zdi, kdy je nutné dno doplnit rovnaninou. Nová zeď je navržena jako železobetonová s kamenným obkladem v délce 580 m na obou březích, dále je navržena kamenná rovnanina v délce 55 m v horní části úseku na levém břehu mezi křížením toku kanalizací a křížením s vedením společnosti CETIN. Směrové a výškové vedení nové zdi reflektuje jak stávající stav, tak je snaha o plynulé navazování jednotlivých konstrukcí.
Před stavbou bude provedeno kácení stromů, keřů a náletových porostů (SO 19), které představují překážku v přístupu nebo jsou v kolizi se stavbou

Stavba je rozdělena na stavební objekty :
SO 01 PB zeď u mostu v ulici Palackého
SO 02 PB zeď pod kůlnou na pozemku 234/3
SO 03 PB zeď u pozemku 234/1
SO 04 PB zeď mezi domem Palackého 332 a mostkem
SO 05 PB zeď u domu Nábřežní 157
SO 06 PB zeď u domů Nábřežní 156 a Palackého 269
SO 07 PB zeď mezi mostem silnice I/13 a kanalizačním přechodem
SO 08 PB zeď u továrny
SO 09 LB zeď od ZÚ LB až most silnice I/13
SO 10 LB kamenná rovnanina
SO 11 LB zeď u přechodu kanalizace
SO 12 LB u mostu v ulici Pivovarská
SO 13 Stabilizace dna od ZÚ k pergole
SO 14 Stabilizace dna od pergoly k mostku u SČVK
SO 15 Stabilizace dna mezi mostkem a továrnou
SO 16 Stabilizace dna u mostu ulice Pivovarská
SO 17 Obnova lávek
SO 18 Obnova komunikace
SO 19 Kácení (není předmětem stavby)

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 63 863 251 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy