Veřejná zakázka: Bystřice, ř. km 12,541-13,261 (Dubí) - rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16479
Systémové číslo: P22V00000104
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-004128
Datum zahájení: 26.01.2022
Nabídku podat do: 01.03.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bystřice, ř. km 12,541-13,261 (Dubí) - rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Opevnění toku Bystřice protékajícího částí obce Dubí je v nevyhovujícím stavu. Účelem stavby je rekonstrukce stávajícího opevnění dna a břehů koryta toku. Tím dojde k obnově průtočného profilu. Bude rekonstruováno dopadiště pod štěrkovou přehrážkou, budou rekonstruovány vyústění potoků a nátoků do koryta v daném úseku. Součástí zakázky je demontáž mostku přes tok a kácení dřevin v břehové části s vypořádáním získané dřevní hmoty. Uvedení využitých pozemků pro přístup ke stavbě a pro realizaci stavby do původního stavu. Pro zajištění splnění podmínek ze strany dotčených orgánů proběhne biologický průzkum před zahájením stavby a v rámci stavby bude probíhat biologický dohled. Biologický dohled a průzkum nejsou součástí této zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 55 431 580 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky