Veřejná zakázka: Bečva, km 41,91 - 42,37 - revitalizace toku, Ústí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16607
Systémové číslo: P22V00000232
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.02.2022
Nabídku podat do: 25.03.2022 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bečva, km 41,91 - 42,37 - revitalizace toku, Ústí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména ve vybudování přírodě blízkého protipovodňového opatření, které bude zvyšovat retenční schopnost krajiny, ekologickou stabilitu území a vytvoření přírodní plochy v nivě se zapojením revitalizovaného vodního toku. Dílo se realizačně skládá z části A) Stavební část a části B) Následná péče.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 41 840 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky