Veřejná zakázka: ČS Stranná - rekonstrukce a oprava technologického vybavení - ZD zpracovaná v režimu BIM a pasportizace objektu čerpací stanice v režimu BIM

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16890
Systémové číslo: P22V00000514
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.05.2022
Nabídku podat do: 03.06.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ČS Stranná - rekonstrukce a oprava technologického vybavení - ZD zpracovaná v režimu BIM a pasportizace objektu čerpací stanice v režimu BIM
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je pasportizace objektu a zpracování projektové dokumentace v režimu BIM pro zadání stavby („zadávací dokumentace“, dále jen ZD) v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací, dokladové části a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.

Pasportizace objektu
Předmětem smlouvy je vypracování Pasportizace objektu Čerpací stanice Stranná, tedy zaměření objektu a získání dat skutečného provedení, popis, členění s předáním ve formě digitálního informačního modelu budovy formou CDE, včetně naplnění negrafickými informacemi dle datového standardu.

V objektu ČS je instalována technologie čerpací stanice.
Pro odhad pracnosti pasportizace objektu bude umožněna jeho prohlídka.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky