Veřejná zakázka: Divoká Orlice, Žamberk, oprava úpravy, ř.km 78,100 - 78,738

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 16895
Systémové číslo: P22V00000519
Evidenční číslo zadavatele: 122210021
Datum zahájení: 12.05.2022
Nabídku podat do: 30.05.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Divoká Orlice, Žamberk, oprava úpravy, ř.km 78,100 - 78,738
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je oprava úpravy v intravilánu města Žamberk na vodním toku Divoká Orlice, která spočívá v opravě kamenných patek, opravě kamenných dlažeb, opravě brodu a opravě schodů. Oprava úpravy je členěna na stavební objekty a podobjekty z nichž některé stavební podobjekty nejsou nyní předmětem veřejné zakázky:
SO 1 – Oprava kamenných patek
SO 1.1 - Oprava kamenných patek LB pod lávkou
SO 1.2 - Oprava kamenných patek LB nad lávkou
SO 1.3 - Oprava kamenných patek PB pod lávkou - !NEJSOU PŘEDMĚTEM VZ!
SO 1.4 - Oprava kamenných patek PB nad lávkou - !NEJSOU PŘEDMĚTEM VZ!
SO 1.5 - Oprava kamenných patek PB; P1, P12-17
SO 2 – Oprava kamenných dlažeb:
SO 2.1 - Oprava kamenných dlažeb LB pod lávkou
SO 2.2 - Oprava kamenných dlažeb LB nad lávkou
SO 2.3 - Oprava kamenných dlažeb PB pod lávkou - !NEJSOU PŘEDMĚTEM VZ!
SO 2.4 - Oprava kamenných dlažeb PB nad lávkou - !NEJSOU PŘEDMĚTEM VZ!
SO 2.5 - Oprava kamenných dlažeb PB; P16-17
SO 3 – Oprava brodu
SO 4 – Oprava schodů

Cílem akce je uvést řešený úsek do řádného technického stavu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 888 343 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy