Veřejná zakázka: Obnova rádiové sítě VHD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16966
Systémové číslo: P22V00000590
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.05.2022
Nabídku podat do: 01.07.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova rádiové sítě VHD
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je kompletní přezbrojení radiových modemů na stanicích a retlanslačních bodech měrné sítě VHD. Důvodem jsou zastaralé, ale stále funkční stávající radiomodemy typu MR, které se již nevyrábí a výrobce garantuje servis s ohledem na dostupnost náhradních dílů pro rádia po dobu maximálně 10 let.
Zadavatel požaduje provedení postupné migrace svých stávajících sítí na novou Rádiovou datovou síť (dále jen RDS), která bude odpovídat aktuálním komunikačním standardům pro přenosy dat v sítích kritické infrastruktury a umožní snadnou integraci se současnými i v blízké budoucnosti používanými technologiemi. RDS musí splňovat aktuální požadavky na kybernetickou bezpečnost v sítích kritické infrastruktury.
Migrace starých sítí na novou rádiovou datovou síť bude provedena ve 3 etapách v horizontu 3 let následovně:
1. Síť Terezín a Stranná PVN
2. Síť Karlovy Vary
3. Síť Chomutov
Migrace jednotlivých rádiových sítí (etap) bude vždy probíhat ve třech fázích:
První fáze – vybudování nové rádiové páteřní sítě (dispečink a důležité retranslační body) na novém kmitočtu. Nová páteřní síť bude, po celou dobu migrace, fungovat paralelně vedle stávající sítě, bez omezení jejího provozu.
Druhá fáze – migrace (přepojování) jednotlivých koncových bodů na novou páteřní rádiovou síť.
Třetí fáze – odpojení starého systému z provozu a plný přechod na novou rádiovou síť.
Zhotovitel by měl zvolit takový postup migrace a zařízení, které zabezpečí bez-výpadkový přechod na novou rádiovou datovou síť s dostatečnou datovou kapacitou, snadnou integrací s jinými dostupnými technologiemi a odpovídající kybernetickou bezpečností.
Během migrace by nemělo docházet k ovlivnění a omezení stávajících funkcionality a neměla by být změněna časová odezva technologie stávajícího řešení a zachována její dostupnost. Detailněji viz ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 144 096 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky