Veřejná zakázka: PBP Částkovského potoka nad Lítovem - zatrubnění

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 17135
Systémové číslo: P22V00000759
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.07.2022
Nabídku podat do: 10.08.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PBP Částkovského potoka nad Lítovem - zatrubnění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava a rekonstrukce potrubí a šachet zatrubněného přítoku Částkovského potoka, který je v současnosti v dezolátním stavu a pravděpodobně nefunkční. Tento zatrubněný přítok převádí vodu ze silničních příkopů a systémové drenáže podpovrchovým odtokem do Částkovského potoka. Vzhledem k morfologii terénu v nivě Částkovského potoka, bude potrubí vyústěno již cca 48 m před korytem Částkovského potoka ve stávajícím mokřadu.
Celková délka opravy stávajícího potrubí je 667,7 m. Oprava zahrnuje položení 666,7 m nového žb potrubí DN400, 8 ks prefabrikovaných revizních šachet, 1 ks prefabrikované horské vpusti, 1 ks prefabrikovaného výtokového čela. Na opravu navazuje rekonstrukce zatrubnění dl. 48,4 m, ve formě otevřeného koryta opevněného balvanitou rovnaninou dna a svahů pod výtokem dl. 5 m, vytvoření neopevněného průlehu dl. 43 m, balvanitého skluzu v korytě Částkovského potoka a odstranění stáv. šachet a potrubí.
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), které tvoří přílohu č. 1 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace (dále jen „zadávací dokumentace“), a zněním smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „smlouva“), které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 648 782 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky