Veřejná zakázka: LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 17189
Systémové číslo: P22V00000813
Datum zahájení: 28.07.2022
Nabídku podat do: 15.08.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je náhrada technického opevnění z betonových tvárnic přírodě blízkým opevněním z lomového kamene, kácení stromů, mýcení křovin, odstranění sedimentu, odstranění dvou propustků a odstranění objektů příbřežníků, které si vlastníci sousedních pozemků neodstraní do započetí stavby.
Součástí veřejné zakázky je kácení. Vytěženou dřevní hmotu z pozemků ve správě zadavatele v množství 15 plm zhotovitel odkoupí. Nabídkovou cenu uvede zhotovitel v návrhu smlouvy.
Úhrada za odkup dřevní hmoty bude provedena vzájemným zápočtem faktur při fakturaci provedených prací zhotovitelem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 565 847 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy